Regulamentul voucherului „PAUZA DE CITIT”

REGULAMENT OFICIAL DE UTILIZARE A VOUCHER-ULUI DE REDUCERE OFERIT ÎN CADRUL EVENIMENTULUI “ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CĂRȚII” (23 aprilie 2019) â

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ATELIERELOR

  1. Prezenta campanie intitulată „PAUZA DE CITIT” este organizată de societatea comercială Grupul Editorial ART SRL, identificată prin Codul Unic de Înregistrare nr. RO 13965909, înregistrată la Registrul Comerțului cu numarul J40/5872/2001, având sediul social în București str. SPL. INDEPENDENȚEI 315-317-319 OB LD 18, sector 6, reprezentată de Dan Iacob în calitate de administrator, denumită în cele ce urmează „Organizatorul”.

Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, online, pe site-urile: https://www.carteacugenius.ro, https://www.editura-arthur.ro, https://www.editura-youngart.ro, https://www.editura-art.ro, https://www.editura-paladin.ro, https://www.grafic-art.ro, pe toată durata valabilității voucherelor.

  1. Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să iși producă efectele numai după ce aceste modificări au fost comunicate participantilor. Modificările vor fi aduse la cunoștință participanților prin afișare pe site-ul https://www.pauzadecitit.ro.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DATA DE ORGANIZARE A CAMPANIEI

2.1.     „PAUZA DE CITIT” se va desfășura ca acțiune de promovare a cititului în ziua de 23 aprilie, în cladiri de birouri din București și Timișoara, iar voucherul oferit cititorilor este valabil în perioada 23 aprilie-15 mai 2019.

SECȚIUNEA 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE

3.1.     Se consideră participanți la Campanie, persoanele care primesc în timpul evenimentului un voucher promoțional cu un cod unic BRDART sau TXBOOK (cu o reducere de 30%).

3.2.    Pentru claritate, pentru a participa la Campanie, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele CONDIȚII:

  • să fie persoane fizice cu domiciliul sau reședința în România;
  • să fie beneficiarul unui voucher promoțional cu codul unic BRDART sau TXBOOK cu o reducere de 30%.
  • să respecte prevederile prezentului Regulament precum și orice alte indicații date de Organizator în timpul desfășurării târgului.

3.3.    Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida / acorda reducerea prevăzută în voucherul promoțional unei persoane asupra căreia are suspiciuni de fraudă / înșelăciune.

3.4.      În cadrul acestui târg, un participant va primi un singur voucher din partea Organizatorului.

SECȚIUNEA 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

4.1.      Organizatorul va oferi un număr de 600 de vouchere (300 cu cod unic BRDART și 300 cu cod unic TXBOOK, ambele cu 30% reducere);

4.2.      Voucherele vor fi distribuite angajaților din companii, care vin la serviciu, în data de 23 aprilie 2019.

4.3.      Un participant persoană fizică va putea beneficia de un singur voucher de reducere din partea Organizatorului;

4.4.      Participarea la această Campanie implică acceptarea tuturor prevederilor prezentului Regulament de către participanți.

SECȚIUNEA 5. VOUCHERELE OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI

5.1.      În cadrul Campaniei, Organizatorul va oferi 600 de vouchere cu reducere 30%;

5.2.      Voucherele oferite pot fi valorificate doar online în perioada 23 aprilie – 15 mai 2019, pe site-urile: 

5.3.      Un client poate folosi o singură dată voucherul promoţional în perioada de valabilitate a campaniei. Unicitatea clienţilor este dată de adresa de e-mail și numărul de telefon, completate în formularul de comandă.

5.4       Reducerea se acordă pe baza codului promoţional BRDART/TXBOOK menţionat pe voucherul în format textual, în materialele de comunicare ale campaniei.

5.4.      În cazul în care participanții au sub 16 ani, voucherele vor fi înmânate însoțitorului (părinte, bunic etc.) care va fi cel care va folosi voucherele .

5.5.      Folosirea voucherelor ca mijloc de plată impune declararea datelor personale ale utilizatorului, iar magazinul partener are obligația de a nu accepta vouchere fără a primi datele de identificare ale utilizatorului. Datele personale ale utilizatorilor nu sunt folosite în scopuri comerciale, ci reprezintă un element de siguranță pentru evitarea fraudelor.

5.6.      Voucherul NU se cumulează cu alte reduceri stabilite la nivel de coș de cumpărături pe site-urile: